סוטרות יוגה

סוטרה 1:
אני חלל. אני השמש. אני הכיוונים, מעלה ומטה. אני האלים. אני השדים. אני כל הברואים. אני חשכה. אני הארץ. אני הים. אני העפר, הרוח, האש וכל העולם הזה. אני בכל מקום.
כיצד יכול להיות משהו אחר חוץ ממני, הרוח?
אתה תתעלה מעל אושר וצער.
העולם קיים בי, העצמי, התודעה האינסופית.
כשם שהשתקפות נראת במראה.
אני הניחוח בפרחים, האור בזוהר ואף באור הזה אני החוויה.
יהיו הברואים הנעים והנייחים בעולם הזה אשר יהיו. אני היא האמת העליונה שלהם, או תודעתם, חופשי מפרשנות.
אני התמצית של כל הדברים ביקום.
כשם שהחמאה קיימת בחלב והנזילות קיימת במים, כאנרגיית התודעה, אני קיים בכל אשר קיים.
כשאנו מבוססים בהוויה, הדעת, הגוף והחושים הם ככלי משחק.
טוהר, סיפוק כל היצרים, העדר חשקים, חברותיות לכולם, אמת, בינה, רוגע וחדווה, מתיקות הדיבור, משיכה חזקה, בהירות, חדות, תובנות על אירועים קוזמיים, אומץ, העדר הפרעות – אלה הם החוויות התמידיות של זה המבוסס בהוויה.

 

סוטרה 2:
 
הוא רואה את האמת זה הרואה שאין הפרדה כלל בין העצמי והאחר ושאור התודעה האינסופית קיים כמציאות היחידה. מה שיש בדעת הוא כמו עיר בעננים. התהוות העולם הזה היא סך הכל מחשבות המגשימות את עצמן.
היה נטוע חזק באי הקיימות של הגדרת העצמי שלך. הוא התהווה כתוצאה מבורות ואשליה. כאשר אנו משחררים את הזהות המזויפת הזו, אנו נגלה את תמציתנו כישות העליונה או התודעה האינסופית, ואנו נשוחרר מכל ההתניות וכל ההגבלים.
היקום הוא סך הכל חלום ארוך. תחושת העצמי וגם הסברה שישנם אחרים הם אמיתיים כחפצים בחלום. המציאות היחידה היא התודעה האינסופית הנמצאת בכל, טהורה, רגועה, כל יכולה.
הוא רואה את האמת זה הרואה שהתודעה הבלתי דואלית הקיימת בכל הברואים היא כל יכולה ונמצאת בכל.
כאשר שיעבוד אינו קיים, ודאי שהחופש גם הוא אינו אמת גם כן.
כל העולמות האלה אינם אלה תיקונים של התודעה.
בתודעה אינסופית יצרנו אחד את השני כראות עיניינו.
אנו יוצרים עולמות כביטוי טבעי להוויתנו.
 אשליות הופכות למציאות כאשר נחוות על ידי רבים.
גם כאשר הצהרה על ידי רבים מתקבלת כאמת.
כאשר אלה נטמעים בחיינו הם מקבלים מציאות משל עצמם.
אחרי הכל, מה היא האמת בנוגע לדברי העולם הזה, חוץ מאשר כיצד הם נחווים בתודעתנו.
ברואים מוארים, למרות שהם פעילים תמידית, אינם עושים דבר.
מצבו הפנימי של הברוא המואר הוא: "למרות שאני פעיל תמידית, איני עושה דבר."
הכל קורה. החיים קורים. אין במה להתלות או לאחוז בו, אין ממה להפטר או לברוח ממנו.

 

סוטרה 3:
 
מה הוא אורך החיים בנצח. חיים אלה שלנו הינם רק רגע קצר. הנצח נפרס לפניהם ואחריהם.
הקיום הוא התודעה האינסופית והבלתי קבולה. החיים הם רק מחשבה אחת בתודעה הזו.
זה הידוע כאדם הינו רק החוויה האינסופית של העצמי.
לאמיתו של דבר, זהו בים התודעה האינסופי והמדהים שבו אינספור יקומים מופיעים ונעלמים כמו אדוות וגלים.
כשם שתולעת המשי טווה את הפקעת שלה ונלכדת בה, כך טווים בני האדם את רשת המושגים שלהם ונלכדים בה.
 כאשר אנו מפנים את מבטנו מתפיסות כמו "אני והעולם", אנו משתחררים.
התפיסה של "אני הוא זה" הינה השיעבוד היחיד כאן.
כאשר הדעת נמצאת במקום אחר, טעם האוכל הנאכל אינו נחווה באמת. כאשר הדעת במקום אחר, אין אנו רואים את מה שממש מולנו.
השמשות הן תולדה של הדעת ולא להפך.
כאשר הדעת נרגעת, כל התכונות האצילות פורחות. ישנה שלווה וטוהר לב. אנו לא נופלים לספקות וטעויות.
ישנה חברות המקדמת את האושר לכולם. דאגות וחששות מתיבשות.
כאשר חשכת הבורות נעלמת, בוער האור הפנימי בחוזקה. הפרעות נפשיות ומצוקות נפסקות.
כשם שהים נרגע כאשר הרוח מפסיקה לנשוב על פניו, כך קורנת התודעה האינסופית בלבד.
כשם שהחלל בלתי מושפע מהעננים המרחפים בו, תודעה אינסופית זו אינה מושפעת ובלתי נגיעה על ידי היקום המופיע בה.
כשם שהאור בלתי נראה אלה באמצעות חפץ ההשתקפות, כך מתגלת התודעה האינסופית באמצעות כל הגופים האלה.
היא ביסודה חסרת שם וחסרת צורה, אך שמות וצורות מתקשרים להשתקפות שלה.
כאשר הרבה נרות מודלקים אחד מהשני, זוהי אותה הלהבה הבוערת בכל הנרות.
למרות זאת, האחד נראה כרבים.
כאשר אחת מתבוננת בחוסר המציאותיות של הריבוי הזה, היא משתחררת מצער.

 

סוטרה 4:
 
העצמי אינו הולך ואינו בא.
היות והחלל והזמן מקבלים משמעותם מהתודעה בלבד.
לאן ילך העצמי כאשר כל הקיים נמצא בו.
אם נלקח חלק ממקום אחד למקום אחר, החלל בתוכו אינו עובר ממקום אחד למקום אחר היות וכל הקיים נמצא לנצח בחלל.
אם הדעת רוויה במשהו, כל מה שקורה לגוף אינו משפיע על הדעת.
הדעת גם אינה מושפעת מכוונותיו הטובות והרעות של האחר כשם שההר אינו מוזז על ידי קרניה של חיה קטנה.
הגוף אינו יוצר את הדעת, אך הדעת יוצרת את הגוף.
כאשר מת העץ, הזרע אינו מת. אך כאשר מת הזרע, מת העץ יחד איתו.
אם מת הגוף, יכולה הדעת ליצור גופים אחרים לעצמה.
כאשר אנו קבולים על ידי תחושת העצמי "אני" ועל ידי ההתניה של הדעת, אפילו אם אנו נחשבים לאדם דגול ומשכיל, אנו יכולים להיות מובסים על ידי ילד.
לבלתי אמיתי אין קיום בעוד שהאמיתי לא חדל מלהתקיים.
כאשר האינסוף רוטט, מופיעים העולמות.
כאשר אינו רוטט, נעלמים העולמות.
כשם שלפיד מסובב במהירות ומופיע עיגול בוער וכאשר הוא נאחז דום, נעלם העיגול.
ברטט ובאי רטט, זה כך בכל מקום ובכל זמן.
כאשר אין אנו מודעים לזה אנו נופלים לאשליה.
כאשר זה נחוור לנו, כל המחשקים והחרדות נעלמים.
בתודעתו של כל אחד ישנו רעיון שונה על העולם.
המוות וחוויות אחרות שכאלה הינם התפרקות קוזמית, הלילה של התודעה הקוזמית.
כאשר זה נפסק, אנו מתעוררים ליצירתנו הנפשית שהיא התולדה של רעיונותינו, מחשבותינו, והאשליות שלנו.
כאשר יוצר הבורא את היקום לאחר התפרקות קוזמית, אנו יוצרים את עולמנו שלנו לאחר המוות.

 

סוטרה 5:
 
כאשר התבונה מבססת את עצמה בשכנוע העצמי על טבעה השמימי, נשכח הגוף הגשמי.
כמו שבילדות שוכחים את החיים כעובר.
למעשה, הדעת הקוזמית, הדעת האישית והחלל האינסופי הינם עשויים מאותו החומר אשר שזור בתודעה האינסופית.
לכן, ללא שום קשר למה שיצרת, יש לך את היכולת ליצור כמה עולמות שרק תרצה.
התודעה האישית מופיעה כגוף העדין והשמימי.
וכשזו מתעבה, היא מתממשת כגוף הגשמי והממשי.
התודעה האישית ידועה כנשמה, שם נמצא הפוטנציאל במצב עדין ביותר.
כאשר נפסקת להטוטנות נשמה זו, זוהי הישות השמימית העליונה.
התודעה האנסופית האחת משתקפת בכל השמות והצורות.
התודעה האישית תופסת את מה שהיא חושבת שהיא תופסת בהתאם להתניה שלה.
במקרה של בורות, כאשר עולה תודעת העצמי, באותו רגע מתעוררת האשליה של התחלה, אמצע וסוף.
מיליוני יקומים מופיעים בתודעה האינסופית, כמו גרגירי אבק בתוך אלומת אור הנשפכת לחדר דרך חור בתקרה.
כשם שביקום הזה, ישנם אינספור ברואים מזנים שונים, ביקומים אחרים גם כן ישנם ברואים דומים בעלי גופים שונים המותאמים ליקום שלהם.
מעבר הזמן הקשיח, הבלתי נראה והבלתי ניתן לתפיסה, אוכל את כל הברואים.
ביודעם זאת, שומרים החכמים את תשומת ליבם על הנצחי.
 אתה שליו כאשר אתה מבסס עצמך בתודעת הצופה.
הדעת מכירה רק את נקודת מבטה שאותה היא רואה כאמת.
אני התודעה האינסופית שמצב תנועתה מופיע כהיקום כולו.
גופו של הבור מורכב ומפורק כתוצאה ממצב ההתניה שלו.
במקרה של זה שלו אין התניה שכזו, לא קיימת תנופה להתפרקות.

 

סוטרה 6:
 
אם לא קיימת בך הסברה ש-"כזה אני וכזה אני לא" אזי שלא תגביל את התודעה שלך.
אם תודעת העצמי שלך מתה, אזי שלא תגביל את התודעה שלך.
אם בתוכך לא עולים מחשבות על אסון, עוני, עילוי, גאווה, שעמום ועצבנות, אזי שתודעת העצמי שלך מתה, ואז תהיה משוחרר בעודך חי.
טוהר מוחלט ישרור בתוכך כי תהפוך לחכם משוחרר שתודעת העצמי שלו מתה.
דעת כזו של החכם המשוחרר רוויה בתכונות אצילות.
חברותיות עזה, אהבה, חמלה וטוב טבעי יוותרו בך.
מהי האמת?
אין לי קשר עם צער, עם מעשים, עם אשליה, עם תלות או אחיזה.
אני שליו, משוחרר מצער.
אני אלוהים, זוהי האמת.
אני חף מפגמים.
אני הכל.
איני מחפש דבר, ואיני נוטש דבר.
אני אלוהים, זוהי האמת.
אני דם.
אני בשר.
אני תודעה.
אני הדעת גם כן.
אני אלוהים, זוהי האמת.
אני הרקיע.
אני החלל.
אני השמש, והירח, והכוכבים, והגלקסיות.
אני כל הדברים.
אני אלוהים, זוהי האמת.
אני להב של עשב.
אני הארץ.
אני גדם עץ.
אני היער.
אני ההר.
אני הים.
אני אלוהים הבלתי דואלי, זוהי האמת.
אני התודעה שדרכה כל הדברים חזקים ושבאמצעות כוחה כל הברואים מבצעים את פעילותם.
אני התמצית של כל הדברים, זוהי האמת.
בתודעה האינסופית בכל אטום, אינספור יקומים מופיעים כמו חלקיקים של אבק באלומת אור הנשפכת לחדר דרך חור בתקרה.
אלה באים והולכים כמו אדוות וגלים בים התודעה האינסופית.

 

סוטרה 7:
 
הפטר מכל המחשבות ואז הפטר מפוטר המחשבות.
כאשר אפילו המחשבה על תחושת העצמי נפסקת אז תהיה כחלל אינסופי – חופשי, בלתי קבול, נצחי.
כל עוד יש "אתה" ו-"אני", אין שחרור, אין חירות.
אף שהתנועה קיימת באוויר, התולדה קיימת בתודעה.
מה שהדעת חושבת עליו, אותו היא רואה בלבד.
אנו, היודעים את טבעה האלמותי של הנשמה, לא מפחדים מהמוות.
אגוטיזם הוא סך הכל רעיון המבוסס על הקשרות מזויפת של העצמי עם היסודות הגשמיים.
למעשה, תחושת העצמי הזו לא קיימת יותר מאשר המים בפטה מורגנה.
חיים שלנו אלה ברי חלוף כמו ענני הסתיו.
לצפות בלידה והמוות של הברואים היא כמו לצפות בתנועות מחול.
פרק חיים הוא כמו הבזק של ברק בשמיים היורד כמו נחל במדרון הר תלול.
אך עתה, אני חופשי.
אני מבוסס בהוויה.
אני מבוסס בתודעה האינסופית.
ואני רואה גלגולי חיים כמו גלים בים התודעה האינסופית.
אני חופשי.
אני ער.
אני משוחרר.
 
 

 


להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s